Segons les estadístiques, rebem una mitja d’11.8 hores d’informació al dia a través d’internet. Rebem informació que prové de mitjans tant diferents que som incapaços de retenir-la. A causa del constant bombardeig d’aquesta , la informació més important ja no ens impacta i fins i tot perd el valor que te. Basant-se en aquesta idea Blink tracta de fer reflexionar sobre la importància dels missatges als que estem exposats en el nostre dia a dia però que per la seva massificació, som incapaços d’assimilar-los en la seva totalitat.

Convidem a l’usuari a buscar un missatge impactant que únicament trobarà si ell mateix el busca, irònicament, aquest en uns minuts desapareixerà.

Website

blinkk