Xerrada de:
Alberto Flores, miembro de Makea tu Vida.
Jordi Callejón, Taula Eix Pere IV
Ramon Parramon, director d’Idensitat
Roger Pujol, membre de Recrean Cruïlles (Germanetes)

La Unitat Mòbil OBNI (Ocupació Barrial No Invasiva), És un dispositiu mòbil pensat per a l’apropiació creativa i reivindicació d’ús de l’espai públic per part d’organitzacions veinals possibilitant la visibilització de lluites veïnals a través d’accions a l’espai i la relació entre entitats, convertint-se en una eina dinamitzadora entre els barris. La Unitat Mòbil OBNI es va generar dintre del projecte ID Barri BCN “in/out” impulsat per Idensitat en col·laboració amb Elisava, projecta’t i dissenya’t de manera colectiva pels alumnes del Master en Disseny i Espai Públic juntament amb membres de Recreant Cruïlles sota la direcció del colectiu Makea Tu Vida en el espacio y la relación entre entidades, convirtiendose en una herramienta dinamizadora entre los barrios. La Unitat Mòbil OBNI se generó dentro del proyecto ID Barri BCN “in/out” impulsado por Idensitat en colaboración con Elisava, proyectado y diseñado de forma colectiva por los alumnos del Master Diseño y Espacio Público junto con miembros de Recreant Cruïlles bajo la dirección del colectivo Makea Tu Vida.

OBNI_enmarxa OBNI_enacció