Hungry Castle fan Art públic i moda pel planeta Terra. Hungry Castle és un estudi creatiu que treballa a Barcelona, format per Dave Glass i Kill Cooper, especialitzats en la creació d’Art Públic i moda a la qual anomenen Cool Shit. El seu art inspira la moda però és la moda la que crea el seu art. Treballant col·lectivament des de l’any 2011, el seu objectiu sempre ha estat el de crear grans i divertits artefactes de gran impacte cultural que fan servin el design thinking d’una manera que realment fa que el públic interactuï. Influenciats per en Shepard Fairey i el seu prolífic ús de l’Espai Públic amb la campanya “Obey Giant”, Hungry Casle convina peces de tres dimensions amb produccions de gran format a l’estil de Jeff Koons, però afegint l’ingredient de la interactivitat per crear una experiència completament immersiva entre el públic i l’art.

El seu lema és: “Make Cool Shit Happen”.

Website

HUNGRY-CASTLE-13 HUNGRY-CASTLE-12 HUNGRY-CASTLE HUNGRY-CASTLE-10