Matteo Guidi és un Artista visual i Antropòleg basat a Barcelona, professor de Sociología de la Comunicació a la ISIA d’Urbino (I).

L’artista ens presentará els seus porjectes d’art a centres penitenciaris – Cooking in Maximum Security- i d’altres projectes com The Artist and the Stone.
“L’investigacio es desarticula dins de contxetos que solen considerar-se marginals o excepcionals quan en realitat ens permeten individualitzar escenaris comuns. Impulasada per una curiositat d’entendre les maneres a través de les cuals els individus (o grups) gestionen la seva vida diaria dins de sistemes específics que els intenten objectivar, aquesta presentació reflexiona sobre mètodes impredictibles de resistència qüotiana, provocada per una combinació de simplicitat i ingenuitat.”

http://www.theartistandthestone.net/
http://www.cookinginmaximumsecurity.com/02.MatteoGuidi_2