Ótica (Madrid, 1979) va néixer com a artista de manera autodidàctica, amb la pintura mural. Fa anys que experimentant en l’àmbit de la pintura mural, la il·lustració i la narrativa gràfica. Treballa en formats diferents i sent atracció tant per l’abstracció com per l’estil figuratiu. És un artista resident del Centre de Creació La Escocesa.

Website

TERRA TERRA3 TERRA2 TERRA-5 TERRA-4