El  va estudiar art a l’Escola Llotja de Barcelona, però la seva formació és, sobretot, autodidacta. Es va interessar des de ben aviat pel món de l’Street Art, sent conegut des del primer moment sota el pseudònim de SM 172. La riquesa de la seva iconografia estreba en la diversitat d’influències que impregnen el seu art: des de superherois fins a les divinitats grecorromanes, passant pel pop art i Velázquez, o fins i tot anant cap a l’impressionisme o el cartellisme.

L’artista ha experimentat amb diferents tècniques: ha treballat a l’oli, amb acrílics, collage, stencils o amb els linogravats fins acabar trobant un llenguatge propi basat en la combinació de tipografies coloristes i figures amb connotacions plenes de riquesa.

Website              Facebook

SM3