Mathieu Bories, àlies Mateo, és un artista d’stencil i de collage, que es qüestiona la percepció que tenim d’allò que ens envolta. El seu enfocament humanista posa de manifest una nostàlgia cap a la infància i cap a un romanticisme que s’ha perdut dins la nostra societat contemporània. Imatges oblidades, fotografies o documents de viatges acumulats a la recerca de coneixements intemporals, són la matèria primera d’una composició personal d’un monòleg de l’ànima.

Website

MATEO1 MATEO2